Ingeborg om: En grønnere høgskole

Ingeborg Flagstad er stipendiat i miljøpsykologi ved UiO/INN og studerer grønne organisasjonsendringer. Hovedmålet er å undersøke hva som kjennetegner organisasjoner som lykkes med en grønn strategi og hvordan organisasjonskultur og organisasjonsklima kan forklare miljøadferd i bedrifter.

Hvordan kan psykologi bidra til en grønnere høgskole?

I prosjektet Grønt INN jobber vi med organisasjonsendring i praksis. Prosjektet tar utgangspunkt i en blanding av organisasjonspsykologi, miljøpsykologi og teori om endringer.

Bakgrunn
Organisasjoner står for rundt halvparten av utslippene i verden. Mye av forskningen på miljøadferd har fokusert på individer og husholdninger, relativt lite har vært gjort på organisasjoner. Her ligger det et stort potensiale, og dette var motivasjonen for å fokusere organisasjonslivet. Videre så finnes det mye litteratur på organisasjonsendringer, og jeg ønsket å undersøke om disse teoriene fungerer i forhold til grønne endringer.

Organisasjonskultur
Varige organisasjonsendringer synes å henge sammen med endringer i den underliggende organisasjonskulturen. Hverken miljøsertifisering (ytre motivasjon), ny teknologi eller ledelsen kan alene grønne en organisasjon. Vellykkede og varige endringer innebærer å involvere de ansatte og skape engasjement. Med dette som utgangspunkt designet vi «grønt INN» prosjektet.

Design
Designet var et longitudinelt studie med to målinger, en før og en etter intervensjonsfasen. Et spørreskjema gikk ut til de ansatte med spørsmål om kjennskap til miljøtiltak i organisasjonen, organisasjonsklima for miljø, miljøattribusjon, miljøholdinger/verdier og miljøadferd. I tillegg gjorde vi kartlegging av transport, med biltellinger og intervjuer, samlet inn baseline-tall på energibruk og andre mål i organisasjonen som henger sammen med klimafotavtrykk.

Intervensjonen
Intervensjonsfasen startet med en idékonkurranse, hvor målet både var å skape engasjement, og å få inn idéer. Vi laget en to-meter høy grønn idépostkasse, som fungerte som et visuelt element og en påminnelse om konkurransen. Det kom inn mange idéer, og vi kåret en vinner, samt tre andre gode idéer vi ønsket å jobbe videre med. I gjennomføringsfasen av prosjektet var vi opptatt av å ta de innkomne forslagene på alvor, slik at deltagerne skulle føle at det «nytter å bidra». I motsatt fall kan det å invitere folk inn i prosjektet føre til demotivasjon, ved at man først setter søkelys på noe, for deretter å observere at ingen ting skjer.

Informasjonskampanje
I første måling ble det klart at kunnskapen om miljøtiltak i organisasjonen var svært lav. Å ha kjennskap til miljøarbeidet som gjøres er en forutsetning for å etablere en miljøidentitet. Dersom man klarer å knytte miljøarbeidet til identiteten til organisasjonen, vil det kunne ha en sterk innvirkning på varig endring. Videre tenkte vi at en identitet knyttet til «vi er en miljøvennlig organisasjon» også ville virke positivt inn på jobbengasjement. For å oppnå dette designet vi en informasjonskampanje med kunnskapsbaserte innlegg om hvilke tiltak som allerede gjøres i organisasjonen. Her la vi vekt på å lage budskap som ikke skapte dårlig samvittighet, men heller sette fokus på små endringer som er mulig å få til.

Idepostkasse for å samle grønne ideer fra studentene
Vinneren av idekonkurransen

Strateginivå
På overordnet strategisk nivå jobbet vi opp mot beslutningstakere, og deltok i strategiarbeid i forbindelse med fusjonsprosessen. Vi forsøkte å identifisere entreprenører i organisasjonen, som enten var opptatt av miljø eller var i en posisjon hvor den kunne ha innvirkning på miljøfeltet. Siden mye fokus i organisasjonen har vært rettet mot fusjonen, ble arbeid med miljøfyrtårnsertifisering som vi tok initiativ til satt på vent.

Endringer
Vi har skapt engasjement både blant studenter og ansatte. Vi har jobbet med system for kildesortering, som nå er i mål. Vi har hatt dialog med kantinen, og der har det blitt gjort en rekke tiltak. Plastbeger har blitt byttet til nedbrytbar papp, og bruk av engangsemballasje er drastisk redusert. Et stort og viktig tiltak i kantinen er kildesortering av avfall. SINN er miljøfyrtårnsertifisert, så tiltakene i kantinen henger sammen med målrettet miljøarbeid. På høgskolen er det også innført en rekke tiltak. Lysarmaturer er skiftet ut til LED og sensorer skur av lys automatisk for å spare energi. Det er satt ut stasjoner for gjenvinning av panteflasker, batteridrevne mikrofoner i auditoriene er byttet ut til oppladbare. Det er innført tiltak for å bruke mindre papir og redusere bruk av kjemiske vaskemidler. På transportsiden er det lagt til rette for el-biler med hurtigladestasjoner. Driftseksjonen på høgskolen jobber kontinuerlig med grønne tiltak, så mere er på gang.

Grønn profil
Vi syns det er svært positivt at høgskolen har valgt grønt som sin visuelle profil og identitet. Høgskolen legger vekt på at grønnfargen i den nye identiteten gjenspeiler naturen rundt oss, det grønne innlandet, og at det grønne også er en forpliktelse om å være ansvarlige, tenke bærekraft og ta miljøhensyn.

Ingeborg Flagstad

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s