Karrieredagen 2021

Hei!

Forrige mandag hadde vi årets karrieredag for bachelorstudentene i psykologi, og det ble en stor suksess til tross for at den måtte digitaliseres. En rekke dyktige og flinke mennesker tok seg tiden til å dele litt om deres erfaringer og karrieretips, og vi setter stor pris på dette!

Lenger ned i innlegget kan du finne linker til nesten alle powerpointene fra karrieredagen 2021. Grunnet at noen presenterte med video, så har vi ikke mulighet til å legge ut disse videoene. Har du allikevel spørsmål om presentasjonene som vi ikke har tilgang på nå i etterkant, så anbefaler vi at du hører med medelevene dine på kryss og tvers av studiet. Kanskje de husker detaljer som ble sagt, som kanskje ikke du husker.

Det ble også sendt inn en del spørsmål i etterkant av karrieredagen. Disse har blitt besvart så godt som mulig av de dere sendte spørsmålene til, og publiseres her så svarene er tilgjengelige for alle. Presentasjonene som fikk ekstra spørsmål var: Klinisk master i Odense, Klinisk master i København, Klinisk master i Aarhus og Jobbmuligheter etter bachelor. Dette kan være nyttig informasjon for de aller fleste, så les gjennom om du ønsker mer informasjon!

Bilde fra fjorårets (fysiske) karrieredag!
– SPØRSMÅL OG SVAR TIL ODENSE:

Fokuserer studiet på terapi? Svar: Uten tvil. I og med at man skal etter relativt kort tid ut i praksis er dette avgjørende. Hele K02 faget (profesjonelle samtale) handler utelukkende om terapi. Helt fra scratch hvordan du innleder psykologisk behandling og setter rammen (generelle teknikker), til mer terapispesifikke. Blant annet får du prøvd deg på CBT, psykodynamisk, eksistensiell terapi m.m. I tillegg til praktisk trening har du undervisning i ulike terapiretninger i K01 faget (klinisk psykologi). Blant annet CBT, psykodynamisk, mentaliseringsbasert terapi, dialektisk ateferdsterapi, naturterapi (mindfulness i skogen og naturen, no joke). I tillegg har du seminarer i PTSD utredning ++++++ andre diagnoser.

Hvordan ettersender man karakterer? Svar: Sendes via SPOC. Se power point for lenke. OBS! Dette er kun for de som har kommet inn. Har du ikke kommet inn vil det ikke være nødvendig å ettersende. Man får forresten svar om man har kommet inn ca. 20-21 mai. Husk at en kan også komme inn på etter opptak til september.

Har du tips til hvor man søker bolig? Svar: Bruk facebookgrupper. Bo og leie odense. Eller søk på den blå avis (danske Finn.no). Tips på studentboliger: Cortex park (tilsvarende olympiaparken, bare større rom). Campus kollegiet (tilsvarende bakeriet, Vargstad etc.) (https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/odense/studieliv/bolig/campuskollegiet), (https://www.kollegieboligselskabet.dk/vores-afdelinger/cortex-park/)

Eks hvilke nettsider man kan søke på: (https://www.facebook.com/ledige.lejligheder.odense.minlejebolig.dk). (https://www.facebook.com/groups/lejligheder), (https://www.dba.dk/), (https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/odense/studieliv/bolig/campuskollegiet)

Burde man bo privat eller i studentboliger? Svar: Kommer helt an på hva en selv ønsker. Se på ANSA Odense sine tips til bolig. (https://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/ansa-i-utlandet/ansaland-danmark/lokallag/ansa-odense/)

Kan man søke flere år på rad dersom man ikke kommer inn første gang man søker? Svar: JA! Hvis du ikke kommer inn med en gang. Skaff deg relevant jobb og ikke gi opp med det første!

– SPØRSMÅL OG SVAR TIL KØBENHAVN:

Fokuserer studiet på terapi? Svar: Ja, det vil jeg si! Hovedsakelig er det den kliniske biten av studiet som fokuserer på terapi. Praksisholdene i klinisk psykologi fokuserer nok ofte mest på hvordan en psykolog skal være under terapi, og det er ofte ekte pasienter involvert. Seminarholdene er ofte om terapi også, men er mer teoretisk.

Hvordan ettersender man karakterer? Svar: Det blir mulig å laste opp i den stygge ansøgningsportalen når du har fått betinget opptak.

Kan man søke flere år på rad dersom man ikke kommer inn første gang man søker? Svar: Tror det! Skjønner ikke at det skal være noe problem.

Jeg lurer på om man kan risikere at man ikke får plass på det hovedfaget man ønsker seg? Svar: Ja, dessverre. Det er derfor viktig å følge med på datoene for når man skal melde seg opp til fag. Alle som meldte seg opp i god tid fikk hovedfaget de ønsket seg, mens de som ventet måtte velge et annet. Får du ikke hovedfaget ditt første semester, så er det jo heldigvis mulig å velge ny søyle neste semester. Studiet er veldig fleksibelt, så du kan også velge praksishold og seminarhold som valgfag på 2. semester.

Og kan de andre hovedprogrammene (utenom klinisk) føre til sertifisering som psykolog på lik linje som med klinisk hovedfag? Svar: Alt skal gi sertifisering! Det er iallfall ingen forskjell på om man har klinisk som hovedfag eller bifag. Og du skal være alvorlig uheldig om du ikke får klinisk som verken hovedfag eller bifag.

– SPØRSMÅL OG SVAR TIL AARHUS:

Hvordan ettersender man karakterer? Svar: Man ettersender karakterer i samme søknadsportalen som man opprinnelig søker i (tror jeg) (https://dans.stads.dk/)

Fokuserer studiet på terapi? Svar: I aller høyeste grad. Klinisk Grundfag A (det største faget man har første semester) omhandler kun ulike typer terapier, teoretiske rammeverk innenfor terapiretninger og forskning på effektstørrelser og funksjonalitet av ulike terapier. I Intervensjonsmetode (et annet fag første semester) omhandler hele faget at man skal lære praktisk utøvelse av ulike terapiformer – her er det også store valgmuligheter til å kunne velge terapiformer og retninger som passer deg og som interesserer deg mest. Alle lærer de samme grunnleggende ferdighetene, og deretter velger man en «spesialiseringsretning» hvor man kan fordype seg i de terapeutiske tradisjonene man selv synes er mest interessante. Utover i studiet vil det variere hvor stort fokus det er på terapi, ut ifra hvilke valgfag man tar. Også har man selvfølgelig praksisperioden hvor man skal arbeide med terapi og psykologfaglig yrkesutøvelse.

Kan man søke flere år på rad dersom man ikke kommer inn på første forsøk? Svar: Man kan søke flere år dersom man ikke kommer inn på først forsøk. Jeg er usikker på om det finnes en øvre grense for hvor mange ganger man kan søke. Det jeg i hvert fall vet med sikkerhet er at vi har noen på kullet som har nå kom inn på tredje forsøket de søkte. Så tipset er å søke så mange ganger man kan dersom man ikke kommer inn, plutselig kan det hende at man kommer inn. Så det er absolutt verdt forsøket.

Har du tips til søking av bolig? Svar: Boligportal.dk og boligsiden.dk er gode sider for å finne bolig. I tillegg anbefales å bruke facebook aktivit (gruppene: «Nordmenn i Århus», «ANSA Aarhus» og «Bolig i Århus»)

– SPØRSMÅL OG SVAR TIL JOBB ETTER BACHELOR:

Har du noen eksempler på hva slags jobber? Litt vagt å si «dere kan jobbe med hva dere vil bare dere ønsker det hardt nok». Vet du har nevnt at vi kan jobbe på nav eller som smittesporere, men har du flere konkrete eksempler? Svar: Du kvalifiserer deg blant annet for NAV, DNB, hjemmetjenester, Gjensidige, sykehus, skole, og du kan starte egen bedrift (gründer). Yrker du kan ha er blant annet kundesupport, nettbutikk, saksbehandler, kontor og administrativ, jobbspesialist, konsulent, veileder, HR rekrutter, kursholder i bedrift og ungdomsveileder. Videre er det mer informasjon om karrieremuligheter på utdanning.no. Det vil også komme et innlegg på nettsiden til SPU med video fra PsyFo der det er en video med informasjon om karrieremuligheter, studiemuligheter og lignende etter endt bachelor.

Her er link til powerpointene vi har fått tilsendt:

Igjen – en stor takk til alle foredragsholdere som delte sine erfaringer og tips med oss.

Vi vil også rette en stor takk til dere som tok del på årets digitale karrieredag! Det var gøy å se at det ble så stort engasjement. Vi håper dere fikk utbytte av dagen, og at veien videre er litt mindre forvirrende nå.

Til sist vil vi takke vår kjære psykokveld gruppe i SPU som arrangerte denne fantastiske karrieredagen. TAKK til dere! Jobben dere gjorde var utrolig bra, og den settes stor pris på.

Har du flere spørsmål om karrieredagen, eller spørsmål om andre ting knyttet til studiet? Ikke nøl med å ta kontakt! Send oss enten en melding på Facebook, eller en DM på Instagram. Vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger på karrieredagen, både positive og negative. Si gjerne også ifra om dere har ønsker om foredragsholdere til neste års karrieredag.

Det kan også hende at dere finner svar på eventuelle spørsmål dersom dere leser innlegget om fjorårets karrieredag.

Ha en fortsatt fin dag!

SPU