Klinisk master på SWPS i Warszawa

DEL 2 – STUDIEHVERDAG
(Les del 1 om søknadsprosess her)

Hei! Vi heter Liv-Kari og Eveline, og vi er to tidligere Lillehammer-studenter som for tiden studerer klinisk psykologi i Polen. Vi går per dags dato på vårt første studieår på University of Social Science and Humanities (SWPS) som ligger i den Polske hovedstaden Warszawa.

LEVE I POLEN

Å leve i Polen er generelt rimeligere enn i Norge. For å komme til og fra skolen tar de fleste trikk eller buss. For 3 måneders kollektivkort koster det rundt 300 kroner med studentbevis. Uber er også et alternativ til kollektivtransport, og er også veldig rimelig. Ingen av oss har opprettet polsk bankkonto eller skaffet oss simkort, men i noen tilfeller kreves det polsk telefonnummer som ved innmelding på gym eller bruk av kollektiv-app.

Når det kommer til bosted i Polen kan dette være litt vanskelig da mange utleiere skrur opp prisen når de hører du er norsk. Eveline tok over leiligheten til en tidligere norsk SWPS student, mens Liv-Kari leier gjennom et firma. Begge betaler rundt 4000kr hver og bor i tomannskollektiv. Det kan være lurt å høre med tidligere studenter om de kjenner til noe som er ledig, men også begynne å lete tidlig etter bosted. Dette kan være lurt for å unngå høye utgifter gjennom utleiefirma. Warszawa er en stor by, så det kan være lurt å forsøke å finne noe i nærheten av universitetet, eller i nærheten av trikk/busstopp. Universitetet ligger ca. 20-25 minutter unna sentrumskjernen.

Få i Polen snakker engelsk, og i området vi bor i snakker særdeles få engelsk. Dette blir man fort vant til, men det kan være lurt å innstille seg på å lære noen polske gloser for å kommunisere på matbutikken. Derimot snakker foreleserne bra engelsk!

Over halvparten av nordmenn i klassen bor i Praga-området, som er på øst-siden av elva Wisla. Det er i dette området universitetet ligger. Området sies å være den hippe og kulturelle siden av byen, men det skal sies at det er litt mer shabby enn Lillehammer. Gaten Liv-Kari og 2 andre nordmenn bor i har noen restauranter og koselige kafeer. Det er et kjøpesenter og flere små butikker i umiddelbar nærhet. Ønsker man å bo i sentrum, så er det flere som har gode erfaringer med dette. Noen bor i studioleilighet og betaler mellom 4000 og 6000 kr. Det er store prisvariasjoner på husleien i Warszawa, standard, lokasjon og størrelse påvirker prisene. Praga-området er relativt billigere enn sentrum.

Warszawa som storby har mye å by på. Store deler av byen lå i ruiner etter andre verdenskrig, men gamlebyen ble gjenoppbygget og er en hyggelig attraksjon. Byen har hatt en enorm vekst, noe som merkes med høye skyskrapere og moderne bydeler. Det er mange hyggelige spisesteder, butikker og store kjøpesentre. De har et stort utvalg av alt du kan tenke deg. Det er hyggelige priser på mat, og flere benytter seg av uber-eats, take-away opp til flere ganger i uken. Et stort middagsmåltid koster ofte mellom 50 og 100 kroner. Universitetet har en kantine som er åpent til kl 17, og tilbyr frokost, lunsj og middagsbuffé. I tillegg har de en hyggelig “psykologikafé” som tilbyr espressobasert kaffe og noe smått å spise på.

UNIVERSITETET

Semesteret vårt startet i starten av oktober, og eksamener tilknyttet høstsemesteret kommer i starten av februar. Vårsemesteret varer til juli. Eksamenene er multiple choice. Alle fag består av ulike moduler, hvor det er forelesninger og ulike seminarer. Vi liker måten modulene er bygget opp på, slik at en får en praktisk gjennomgang med ulike øvelser til det teoretiske som er gått igjennom i forelesningene.

Skolehverdagen i Polen er litt annerledes enn hva vi er vant til fra Lillehammer. I år er tilnærmet all undervisning obligatorisk, og det tas fravær. Det er viktig å forholde seg til fraværsreglene som hvert enkelt fag og seminar har. Blir fraværsgrensen overskredet er det risiko for å ikke bestå faget. Skoletimene varer i 1,5 time uten pause, og det har krevd litt omstilling for vår del å bli vant til dette. Det er hyppige innleveringer, og de fleste er gruppearbeid. Så langt inn i studiet har vi opplevd at de er opptatt av forståelsen rundt kliniske case. De tester vår teoretiske kunnskap ved å gi oss praktiske eksempler som case-studier. Vi skal diskutere diagnose, årsak, safety-plan, selvmordsrisiko, kriseintervensjoner med mer.

Det kjøpes ikke pensumbøker på SWPS. Store deler av pensum er basert på forskningsartikler og kapitler i bøker. Bøkene finner man på universitetets bibliotek. Det blir tatt kopi av bøkene og lagd egne kompendier. Du som student er selv ansvarlig i å lete og eventuelt kopiere opp pensum. For å bestille kopi av pensumet må du fylle ut et lite skjema hvor du legger inn informasjon om antall kopier, nummeret hentet fra skolens PCer, antall sider, kapittel, navn på boken og forfatter(e). Det er et eget kopirom med ansatte som kopierer opp det du ønsker. Kostnadene for kopi er rimelige. Det er også verdt å nevne at de fleste leser hjemme og noen benytter seg av biblioteket på University of Warszawa i sentrum. Det er flere biblioteker rundt om i byen, men det er på SWPS du finner pensum for studiet.

Skoledagene våre er av varierende lengde, alt fra 1 fag daglig til 3 fag på samme dag. Av og til har vi forelesninger tidlig på dagen, andre ganger sene. Timeplanen er forutsigbar og ligger på nett, og foreleserne er flinke til å oppdatere og informere dersom det er endringer. Totalt har vi hatt 5 fag i vårt første semester. Første semester har bestått av: foundations of clinical psychology, abnormal child and adolescent psychopathology, counseling skills, psychology as a profession og methodology and statistics in psychology. Alle 5 fagene har eksamen som består av multiple choice. Selve eksamen utgjør 50% av sluttkarakteren. Innleveringer, muntlig aktivitet i timen, presentasjon og gruppeoppgaver vurderes også med karakter som påvirker sluttkarakteren i faget. For å bestå et fag/oppgaver må man oppnå mer enn 50% av poengene. Det vil si fra karakter 3 og oppover, og en får alltid oppgitt prosentdelen riktige svar (51-60% = 3, 61-70% = 3+, 71-80% = 4, 81-90% = 4+, 91-100% = 5).

En vanlig uke kan se slik ut:

Eksamensperioden for vintersemesteret foregår de to første ukene i februar. “Konteeksamen” blir holdt de to siste ukene i februar. Vi får med andre ord fortløpende svar om eksamen er bestått eller ikke.

Avslutningsvis ønsker vi å anbefale Warszawa som studieby og SWPS som studiested. Språket og det å innstille seg på en ny og annerledes studiehverdag kan føles tøft ut i starten, men vi har opplevd et fantastisk samhold blant oss studenter som har gitt oss trygghet. Det er viktig å finne på noe sosialt i studiehverdagen så dagene ikke føles lange og ensomme.

Lykke til med studievalg og søking, kanskje ses vi i Warszawa til høsten!

Hilsen Eveline og Liv-Kari

På karrieredagen den 20 februar får vi besøk fra Christoffer som også går i Warszawa. Har du spørsmål om klinisk master i Polen kan spørsmålene henvendes til han på karrieredagen, eller du kan sende en mail til Liv-Kari (livkari.bjerke@outlook.com) og Eveline (evelinesmathisen@outlook.com)

Klinisk master på SWPS i Warszawa

DEL 1 – INFORMASJON OG SØKNADSPROSESS

Hei! Vi heter Liv-Kari og Eveline, og vi er to tidligere Lillehammer-studenter som for tiden studerer klinisk psykologi i Polen. Vi går per dags dato på vårt første studieår på University of Social Science and Humanities (SWPS) som ligger i den Polske hovedstaden Warszawa. Vi er omtrentlig 18 norske studenter i klassen, og resten av klassen består av andre internasjonale studenter. Vi er totalt rundt 35-40 stykker i klassen.

HVORFOR POLEN

I 2017 gjorde helsedirektoratet en vurdering av den kliniske masteren i Polen. Det ble vedtatt på grunnlag av EØS-regler at utdanningen gir rettslig grunnlag til yrkesutøvelse som psykolog i Polen, og derfor gir grunnlag til veiledet lisensperiode på et år. Dette gir videre grunnlag for autorisasjon som psykolog i Norge. Lisensvilkårene gitt av helsedirektoratet krever minimum 6 måneder praksis i spesialisthelsetjenesten for voksne, og tilsvarende for barn. Retningslinjer for veiledet praksis fra Helsedirektoratet.

På grunn av denne nye vurderingen gjort i 2017 økte antallet nordmenn på SWPS drastisk, fra å være 3-4 stykker på kullet over oss, til at vi er 18 på vårt kull. De som ble uteksaminert i 2018 er per dags dato i lisensarbeid. De fikk innvilget lisens i oktober 2018.

HVORDAN SØKE

Søknadsportalen åpner rundt april. Første trinn i søknadsprosessen er å lage seg en bruker. Inne på dine sider vil det dukke opp en oversikt over hvilke dokumenter de krever fra deg. Admission office var svært behjelpelig under søknadsprosessen i å svare på spørsmål (admissions@swps.edu.pl) og har god engelskkompetanse. Trykk for å komme til søknadsportalen.

SWPS har flere vurderingsgrunnlag av søkeren. Frem til nå har de ikke sett på karakterer, men det sies at de endrer sine vurderingsgrunnlag fra år til år. Søknadsprosessen koster rundt 1500 kr. Vårt kull måtte alle gjennom et opptaksintervju, i tillegg til å sende følgende dokumenter med «rett kopi» stempel:

  • Vitnemål fra høyere utdanning (bachelor i psychologi)
  • Norsk karaktersystem
  • Kopi av pass
  • Passbilde (ikke nok med kopi av passet)
  • Det er ingen krav til anbefalingsbrev, men det kan være lurt. Vi la ved dette.  

Søknadsprosessen tar litt tid, så du bør beregne i hvertfall en uke med papirarbeid. I den elektronisk søknadsportalen ligger PDF-filer av dokumenter som krever signatur. Vi måtte skrive ut disse dokumentene og signere hver eneste side. De signerte dokumentene skannes og sender til SWPS på e-post, i tillegg til ovennevnte dokumenter med rett kopi stempel. Det er viktig å ta vare på alt du har levert elektronisk med stempler og lignende, da dette også må leveres til skolen når du kommer dit.

Det er viktig å presisere at dere må sette dere inn i hvilke dokumenter og krav SWPS krever fra dere i 2019, det kan være ulikt fra hvordan det var i 2018.

En tid før intervjuet ble satt, ble vi tilsendt et skjema om motivasjon og erfaring som måtte fylles ut. En uke før intervjuet måtte vi velge mellom 3 psykologiske artikler som var grunnlaget for selve intervjuet samt motivasjon- og erfaringsskjemaet. De fleste intervjuer varte rundt 8 – 10 minutter. Intervjuet ble holdt på Skype av to intervjuere i slutten av juli. Begge var forelesere i psykologi fra SWPS.

Det tok omtrentlig en uke etter intervjuet til vi fikk svar på om vi kom inn eller ikke. Vi fikk tilsendt et midlertidig opptaksbrev og oversikt over skolepenger som kan sendes til Lånekassen for å søke lån og stipend.

Når du har fått tildelt studieplass blir neste trinn å få godkjent ditt bachelorvitnemål med  (1)notarialbekreftelse og (2)apostillestempel.

  1. For å få notarialbekreftelse av ditt vitnemål, så trenger du en bekreftelse på rett kopi av ditt norske originale vitnemål. Dette gjøres hos Notarius Publicus. De tar fotokopi av ditt vitnemål, hvor Notarius Publicus bekrefter rett kopi av originaldokumentet, som kalles notarialbekreftelse. Å få notarialbekreftelse på et dokument koster rundt 300 kr. Les om og finn notarius publicus i nærheten av deg her.
  2. For at notarialbekreftelsen av ditt vitnemål som du har fått hos Notarius Publicus skal ha gyldighet i Polen, må det i tillegg ha et apostillestempel. Du tar med deg notarialbekreftelsen videre til fylkesmannen, eller det kontoret som gir dette stempelet. Det anbefales å ikke sette apostillestempel på ditt originale vitnemål. Les mer om apostillestempel her. 

Ta med deg notarialbekreftelsen med apostillestempel til Warszawa. Universitetet ønsker denne i starten av studieåret som en bekreftelse på at du har fullført og bestått Bachelor i Psykologi.

ANSA

Som utenlandsstudent i en helt ny by med ukjent språk så er det fint å ha et trygt nettverk. Vi anbefaler å melde deg inn i ANSA (http://www.ansa.no). ANSA er en organisasjon for norske studenter som studerer i utlandet, og de organiserer sosiale arrangementer og kan besvare mange spørsmål man har som student i et nytt land. ANSA sine arrangementer er en fin arena for å bygge et nettverk på det nye studiestedet, og det gir også en mulighet til å bli kjent med andre studenter fra andre studieretninger. Her i Warszawa er det mange medisinstudenter, noen veterinærstudenter og fysioterapistudenter så vidt vi vet.

ANSA tilbyr også en rimelig studentforsikring vi begge har benyttet oss av. For å vite mer om ANSA anbefaler vi å sjekke de ut på Facebook eller på linken lagt til ovenfor.

Dersom du er spesielt interessert i å studere i Polen anbefaler vi å søke opp “Norske psykologistudenter i Polen” på Facebook. Her finner dere også info om søknadsprosessen og du kan komme i kontakt med andre søkere, studenter som har studert og studerer per dags dato på SWPS.

Vi ønsker dere lykke til med studievalg og søking, kanskje ses vi i Warszawa til høsten!

Hilsen Eveline og Liv-Kari

På fredag kommer del 2 av innlegget og dette omhandler studiehverdagen i Polen. På karrieredagen den 20 februar får vi besøk fra Christoffer Hd Trinh som også går i Warszawa. Har du spørsmål om klinisk master i Polen kan spørsmålene henvendes til han på karrieredagen, eller du kan sende en mail til Liv-Kari (livkari.bjerke@outlook.com) og Eveline (evelinesmathisen@outlook.com)