Forskjellen på SPU og PSYFO

Innlegget er skrevet av psykologiforbundet.

For å få en bedre forståelse av hva psykologiforbundet i Lillehammer er, er det viktig å skille mellom psykologiforbundet og linjeforeningen SPU (Student Psychology Union). Disse gruppene har i stor grad et tett samarbeid, men likevel fokuserer de på ulike, men viktige saker.

SPU er en sentral bidragsyter når det gjelder både det sosiale og faglige miljøet på og utenfor skolen, slik at alle studenter som går på psykologistudiet skal føle en tilhørighet og et samhold. Så langt dette skoleåret har det blant annet vært arrangert psykokveld om autisme med Peder, og psykologspesialist Cathrine Dahle har pratet om langtidseffektene av å vokse opp i en familie med rusproblem. Det har i tillegg vært stort fokus på det sosiale miljøet, hvor det har foregått sosiale arrangementer som «tilfeldig vors», halloweenfest og det årlige nyttårsborder på Cafe Stift. Karrieredagen er også sentralt for SPU, hvor man får mulighet til å høre om karrieremuligheter etter endt bachelor. SPU er altså viktig for hvordan elevene på skolen har det her og nå, slik at bachelortiden blir best mulig for hver og en.

Psykologiforbundet derimot, har et større fokus på videre utdanning, samt lønnings- og arbeidsforhold etter psykologi utdanningen. Selv om det kan virke som lang tid til du som psykologistudent skal videre etter bacheloren når du går i første klasse, er det likevel relevant å vite hvilke muligheter man har videre. Svært mange holder fast om drømmen mot klinisk master i Danmark, men det er viktig å presisere at det finnes flere utdanningsveier til å bli klinisk psykolog. Det er nettopp derfor Psykologiforbundet er utrolig viktig for DEG som psykologistudent. Vi er et forbund som skal være med på å sikre ikke bare de som tar en klinisk master, men også de som vil ta en annen form for master – eller de som kun vil ta en bachelor. Dette kan være i form av kurs, eksempelvis arangerte Psykologiforbundet kurs den 06.03 i kommunepsykologi hvor man fikk en innsikt i lokalt rus- og psykisk helsearbeid og klinisk praksis. For mange kan det være nyttig å vite hva annet som er der ute og som kan være relevant å jobbe med etter bachelor utenom profesjon. Kommunepsykologi er ett av flere felt som kan være interessante og relevante. Etter endt bachelor har forskjellige faglinjer sin egen fagforening som kjemper for at en hver skal få uttelling for studiepoengene sine på arbeidsplass, altså sikret stillingstittel (eksempelvis sykepleier, sosionom, vernepleier) og derav bedre lønningsforhold og rettigheter. Men hva blir en psykologistudent etter endt bachelor? Hvilke stillingstitler og lønningskrav sitter psykologistudenter igjen med? Per dags dato ingen. Psykologiforbundet har altså som mål å kunne fungere som en forkjemper for alle med psykologisk bakgrunn, men er selvfølgelig avhengig av en økt medlemsbase. Selv om Psykologiforbundet er relativt nyetablert har vi sett en stabil økning og utvikling i forbundet. Dette viser at det er tusenvis av tidligere, nåværende og kommende psykologistudenter som har i sin egen og Norges interesse av å støtte forbundet. Vi håper nettopp derfor at du som psykologistudent ønsker å engasjere deg i dette forbundet, ettersom at det kan være gunstig for din og helse Norges fremtid.

PSYFO har fått et viktig og tett samarbeid med SPU når det gjelder karrieredag, kurs og kommunikasjon. Samarbeidet skaper en bredde av viktige aktører som gjør at SPU som en linjeforening og psykologiforbundet som et fagforbund kan være med på å utgjøre ulike, men viktige roller. Dette komplimenterende samarbeidet blir det mer av til neste år! PSYFO har blant annet en plan om å starte en podcast, hvor diskusjoner om viktige saker innenfor psykologifaget skal tas opp, samt jobbes det med å arrangere idrettpsykologisk kurs også. Kort fortalt er SPU viktig for det sosiale og lokale engasjementet på høgskolen, mens PSYFO ønsker å sikre de faglige aspektene for deg som psykologistudent.

Karrieredagen 2018