SPU er psykologistudentenes linjeforening ved Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer. Vi arrangerer blant annet spennende foredrag, sosiale arrangementer og jobber for å ivareta psykologistudentenes faglige og sosiale interesser. Vårt styre består av 21 engasjerte studenter, og det arrangeres blant annet psykokvelder, sportslige arrangementer, karrieredager og andre sosiale arrangementer.

  • Psykokvelder er temakvelder med både faglig og sosialt innhold. Disse kveldene er åpne for alle studenter ved høgskolen.
  • Karrieredager fungerer som en informasjonsplattform for videre studie- og jobbmuligheter etter at man har tatt en bachelorgrad i psykologi. Disse dagene er tilpasset psykologistudenter.
  • Sosiale arrangementer, for eksempel quiz, stand-up, eller stipendpils, er åpne for alle studenter ved høgskolen. I tillegg har vi arrangementer som bare er for psykologistudentene, for eksempel nyttårsbordet.

Er det noe du ønsker skal bedres på studiet? Har du et forslag til et arrangement vi burde få til? Eller for den saks skyld en annen henvendelse? Ta gjerne kontakt.